Koppelingen:
Vorig artikel: AST I
Volgend artikel: ASTROMIJN
GTB Woordenboeken: ONW, WNT

ASTII

Woordsoort: znw(m.)

Modern lemma: ast

znw. m.
Eest, oven tot het drogen van mout, enz., droogoven. Bij Kil.Ast, est, ustrina, concameratus fornax.”
Dat nimene meede droghen ne moet in stoven no up asten, Cout. v. Brugge 1, 351, 34, Vlaanderen, 1370.
Daste daermen mout op droeght, die en sal niet moghen staen op enen solre. Ende dien salmen decken boven met enen solre van leeme, so dat hi breeder sy aen elc zide dan die ast enen voet. .. Ende wanneer dat vier in daste ochte in den oven es, salmen setten ene cupe .. met watre daer bi, Cout. v. Antw. 1, 22, 59, Holland/Vlaanderen/Brabant, 1340-1419.

Aerbeiders die de twee vieren maecten up de maerct ende van den tween asten te halene, Invent. v. Brugge 5, 570, Vlaanderen, 1432-1468.