Koppelingen:
Vorig artikel: BACKELIC
Volgend artikel: BACKEN II
GTB Woordenboeken: WNT

BACKENI

Woordsoort: ww(st., zw., trans., intr.)

Modern lemma: bakken

(boec, boeken, aanv. wijs boeke, bueke; doch veelvuldiger biek, bieken, gebacken; en bacte, (N. Doct. 566 vindt men bachte, met de in 't Oostvlaamsch gewone verscherping der k voor t tot ch; vgl. Rek. v. Gent, passim), gebact), st. en zw. ww., doch de sterke vormen behooren eigenlijk bij baken (z. ald.). Ohd. bachan, buoch, gebachan; mhd. bache, buoch, bachen; ags. bacan, bôc, bacen (Ettm. 276); mnd. backen, bôk (doch meest zwak), gebacken.
+I. Bedr.
+II. Onz.