Koppelingen:
Vorig artikel: GOUWE I
Volgend artikel: GOUWDINC
GTB Woordenboeken: WNT

GOUWEII

Woordsoort: znw(v., o.)

Varianten: gouw

Modern lemma: gouw

(gouw), znw. vr. en o.
Benaming van een weg langs eene watering, kanaal, vaart of sloot, of ook van de watering of sloot zelve. Waarschijnlijk is hetzelfde woord over in den naam der stad Tergouw of Tergoude. Bij Van den Bergh, Mnl. Geogr. 81, komt ook een water Golda, Goude voor tusschen Schouwen en Duiveland. Kil. gouwe, agger, fossa, s. aquagio obductus.
Soo en moet niemant ladiken (vuil baggeren) in enighe sloten .., uutghenomen die tocht, die oude gou ende andere ghemeene wateren, Wfri. Stadr. 2, 222, 158, Holland, 1520-1530.
So sal die scout gheen ghouwe, inningweghen noch dwarswateringhen hoger kueren noch scouwen dan die eerste boet, 256, 99.

So moet daer niemant scuitwasen in halighen slooten twischen die (een woord uit?) ende die oude ghou op een pont, 262, 127.

So moet niemant verckenen by die ghou waren, 270, 175.

Dieghene die lant huert om vry ghelt, die sal die straet maken ende die goeu (var. gou) stroeyen van die een Meye tot die ander ende alle weghen, 278, 223.

Soo en moeten gheen paerden noch koebeesten noch verkenen onghebonden op die gou voor die husen gaen laten op een boet van tien scellinc, 328, 103.

Die warren allanghes die gou sullen wesen seven voeten wijt, ende die blintpalen daeruut ende die wersen boven water te houden, 327, 94.

Tbestraten ende onderhouden van de Gouwe ofte wegh buiten de Westerpoort, Handv. v. Enkh. 1, 396, Holland, 1299-1500;  vgl. 397 § 3.