Koppelingen:
Vorig artikel: LIEGAERT II
Volgend artikel: LIEGER
GTB Woordenboeken: ONW, WNT

LIEGEN

Woordsoort: ww(st., intr., trans.)

Varianten: legen

Modern lemma: liegen

(legen), st. ww. intr. en trans. Mnd. legen, leigen; mhd. liegen; ohd. liogan, liugan; osa. liogan; got. liugan; ags. leógan; eng. lie; onl. liagan, liegan; ofri. liaga; hd. lügen; ndl. liegen. Zie verder de Wdbb.
+I.  Intr.
+II.  Trans.