Koppelingen:
Vorig artikel: OPPENBAER, OPPENBAREN
Volgend artikel: OPPERE
GTB Woordenboeken: WNT

OPPER

Woordsoort: znw(m., ?o.)

Varianten: oper

Modern lemma: opper

(oper), znw. m. (o?). Opper, hoop, bep. van hooi en graan; aan de Zaan hooper (Boekenoogen 343). Over den oorsprong en de verwantschap met het ww. oppen zie Franck op opper. Voc. Cop. opper, fenile; een opper, arconium (ook hoop wordt door “arconium” weergegeven; vgl. Diefenb. 46b op archonium). Kil. opper van hoy, meta foeni. Plant. opper, hoyopper, hoymijte, meta foeni.
Opper, hoop, bep. van hooi en graan.
Ic quam te enen oppere van nyewen vruchten, D. B. Ezech. 3, 15, Holland, 1477  (Kantteek. ald. eenen hoop van groene aren; lat. ad acervum novarum frugum).
Van elck beest toe schutten int eettlandt …, alsoo lange als die opper in den lande sint, Warfsconst. 62 (a. 1454), Noord-Oost Nederland, 1452-1501;  ook O. Vaderl. R. 4, 143, 3 (a. 1464).

Wi (dijkrechters) loven .. dat groene en wassende mijt dat rype kooren, de leste hocke (aan schooven staand koorn) mijtten eersten, dat wassende gras, de leste opper mijtten eersten toe beschutten unde toe bescharmen, O. Vaderl. R. 4, 197 (a. 1567), Noord-Oost Nederland, 1501-.

Du sulste in overvloedicheden gaen in dinen grane, alsoo men brinct een oper tarwen in haren tijden, Hs. Acq. 96b, Vlaanderen/Holland, 1440   (Job 5, 26: sicut infertur acervus tritici in tempore suo). Vgl. opperstat.
Aanm.
Niet duidelijk is de bet. van opper, Hs. v. 1348, 304b: “ic (Jezus) bidde (l. biede) di (Maria) lof ende danc om dire menechfuldeghe goede die mi van di sijn ghevallen, ende omme den groten aerbeit, die du om minen wille heefs ghedraghen in dat opper: alsosulc aermoede dat noyt creature en leet om minen wille …, ende om die voedinghe die (l. daer mede) du ghevoet heefs den tempel mijns lechamen”. Met opper zou bedoeld kunnen zijn de “stal” te Bethlehem, maar het is niet duidelijk hoe het woord aan deze bet. zou komen.