Koppelingen:
Vorig artikel: POTDECSEL
Volgend artikel: POTE II
GTB Woordenboeken: WNT

POTEI

Woordsoort: znw(v.)

Varianten: poot

Modern lemma: poot

(poot), znw. vr. Mnd. pote, potte, pate; ofri. pote; ndd. pote; ndl. poot, en verouderd pote (o. a. als straatnamen te 's-Gravenhage in “Lange en Korte Poten”). Over den mogelijken oorsprong zie Franck op poot.
+Stek, lot, scheut of tak van een boom, die in den grond gepoot wordt, fra. plançon (het ndl. plantsoen heeft de bet. van het mv. van pote, o. a. in de bovengenoemde straatnamen te 's-Gravenhage); ook een jonge boom. Kil. poote, pote, surculus; pote, insitum, surculus, calamus. Plant. een pote oft scheute, un sion ou jecton, talea. Zoo nog heden in zndl. tongvallen.
Weert saeck dat ijemant rijs, tune of ander holt houwede … of pooten optoge in enen ongewairden haeghen bijnnen of buten dijkes, die sal gebraeken (d. i. gebroeken) hebben … enen olden schilt, Overijs. Dijkr. II 1, 30.
We de pooten houwet buten unser stad, dat is der stad elke poote tijn punt, Stadr. v. Ommen 35, 4.

Gegeven om 700 poten die gesteken sijn om de vest 71/2 arnoldusgulden, Rek. v. Rott. 124 (a. 1429), Holland, 1425-1430.

Van denselven poten te steken voor horen arbeyt van 4 dagen, elx 4 cromstaerten sdages, 125, Holland, 1425-1430.

Off yemant des anderen vrede breke off syne poten ontwe houwede of enwech droege, R. v. Harderw. 9, 56, Noord-Oost Nederland, 1451-1500.

Van enten die in der boomgart gheset sijn; van poten die tot Oudwijc gheset sijn, Rek. Oudwijk 1371, Holland.

Siedi desen bongaert mit poten gheplant ende mit groenen coolen? Vaderb. 122c., Limburg, 1470

Dat sy van dier tijt noyt … en ghenaecten den poten noch den coolen, ald., Limburg, 1470  Vgl. pootstake.

— Voortaen sal H. den dijcke wael doen bepoten (met) willighe poten aen beijde sijde daer hij niet bepoot en is, Oork. v. Helmond 78 (a. 1405), Brabant, ?-1700.

59 wilgenpaeten (d. i. poeten) int bolwerck gesat, Rek. v. Hattem 146 (a. 1463), Noord-Oost Nederland.

Dat de vors. W. sal doen poten LX abeelpoten ende XXX appelpoten ende de haghen setten in goeden state, Bouc v. d. Audiënc. 119, Holland/Vlaanderen/Brabant, 1370-1378.