Koppelingen:
Vorig artikel: SLET
Volgend artikel: SLETEN
GTB Woordenboeken: WNT

SLETE

Woordsoort: znw(v., m.)

Varianten: sleet

Modern lemma: sleet

(sleet), znw. vr. en m. (misschien sleet, m., slete, vr.). Mnd. slete, m.; mhd. sleize; hd. schleisz, m., en schleisze, vr.; ndl. sleet. Van sliten; z. ald.
+1.  Het slijten of afnemen van iets.
Haertsteden, die staen upte slete van de wateren, Inform. 56, Holland, 1514.
2.  Schade, het eene of andere nadeel in het algemeen; ook belemmering, verstoring, van eene rechtszitting.
Of hi (de schout) in den ghedinghe ende gherechte verbieden mach slaghe, slete ende onlost, Sassensp. 2, 55, Holland/Noord-Oost Nederland, 1451  (var. dynckslete ende onlust; vgl. Lübben op dinkslete).
3.  Oude, afgedankte stukken hout, van afbraak b. v.(?). Soortgelijke beteekenis (“spaander” en dgl.) heeft het woord ook in het Mhd. en Hd.
Geen houdt, van ouden sleten gesleten, noch hout dat men opslaet, ofte geenderhande goet en sal leggen op de straten van de kaeye dan vier dagen, O. Vaderl. R. 3, 427 (a. 1528), Holland, 1634   (te Scherpenisse).
4.  Verkoop in het klein, uit de hand. Kil. slete, vertieringhe, venditio frequens mercium. Vgl. ndl. “er is veel sleet in dien winkel”, d. i. “er wordt veel gesleten”.
Dat niemend coorene ter muelene en draghe ten slete van eeneghen inghezetenen deser stede …, ten zij bij wetene van den pachtere (van den meelaccijns), Taalgids 7, 215 (a. 1498), Vlaanderen, 1498.
Alsoo dair enighe sijn, omtrent Leyden geseten, die van der (hairlemsche) hoppe grote slete ende bate dairof hebben, R. v. Leiden 58, Holland, 1390-1443.

Dat zy in scamelen state sijn ende staen, overmids dat zy gheen slete of neringhe en hebben met hooren ambachte, R. v. Zieriks. 190, 111, Holland/Vlaanderen/Brabant, 1466.

So en sal men ghene baerze, karpere noch snoeke, dair men gheen tellen een zeker getal) van en gift, vercopen anders dan ter slete bijnnen onser stat den burgeren enen ygeliken syne gadinge, R. v. Harderw. 13, 80, Noord-Oost Nederland, 1451-1500.

Deselve neringe (lakenweverij) es wel veel vermindert de naeste 10 jaeren, omme dat zy geen sleet (afzet) en hebben, ende datter te veel engelsche ende vreemde laickenen int lant commen, Inform. 183, Holland, 1514.

Dat zy van dier tijt voort niet dan thaerlieder zelfs oirboire ende slete weven en mochten, Despars 3, 116, Vlaanderen/Brabant, 1837-1840.

Die van Brugghe … gheensins willende ghedooghen dat die vrylaten anders drappieren zouden dan voor haerlieden zelfs slete, 209, Vlaanderen/Brabant, 1837-1840.

Groote quantiteyt van ledre ghecocht hebbende, deden (si) tzelve ledre upslaen ende bydien den vryen corduaniers, begheerende voor huerlieden slete (te) coopene, doende groote scade, aangeh. Invent. v. Br. Gloss. 151b, Vlaanderen  op cooptauwer.