Koppelingen:
Vorig artikel: WEDE I
Volgend artikel: WEDE III
GTB Woordenboeken: WNT

WEDEII

Woordsoort: znw(v.)

Varianten: weede, wee

Modern lemma: wede

(weede, wee), znw. vr. Mnd. wede. Van den stam van weden, got. widan, “binden” òf verwant met het germ. woord voor “wilg”, nl. hd. weide. Zie wide en Kluge op weide, en vgl. lat. vimen, vitis.
+1.  Datgene waarmede men bindt, teen, twijg. Teuth. eyn wijngarts layde eynjairich off weede off teene die besteit to dorren, malleolus (Dief.); roidekijn, gerdken, thene, weede, virgula, vimen; daer teenen off weeden wassen, viminetum; eyne tene off weede off swaeck ruedeken groen, vimen; wede, tene, stroe off bant dair men den wijngart myt opbyndt, vitiligo. Kil. wede vetus virga et vimen (ook “et salix”, “wilg”, zie weide en vgl. wide). Plant. wedeken, wisseken, viorne ou verges d'osier etc. à lier les vignes, viburnum, vimen.
2.  Streng, garen, touw e. a. Zoo ook mnd. (Lübben u. Walther 566: “strick, strang, bes. von weidenreisern”).
Van 41 weden basts, elke wede help lijc ander (door elkaar) 7 d., Rek. d. Gr. 1, 411, Holland, 1343-1346.
30 weden cleyns basts, elke wede 31/2 d., 419.

Om 5 weden basts, tpont 8 d. ald. 5 weden voghelinen, die oestel mede te haren, ald.

4 weden voghelinen, … elke wede 8 d., ald.

Om II wede basts mede te steigeren, Rek. v. Egmond f. 31r (a. 1388), Holland.

Van 3 wede baste mede te stegeren, Rek. d. Gr. 2, 176, Holland, 1343-1344.

Van 3 weden linen, 501.

Om 2 weden snoers mire vrouwen parde an te bindene, Rek. d. Gr. 1, 63, Holland, 1317.

Van 100 ende 67 weden linen, daer de waghenen mede ghevitst waren, coste elke wede 18 miten; it. van 175 paer stringhen, Rek. v. Gent 1, 497 (a. 1339), Vlaanderen, 1336-1339.

Van harinzeelen ende 2 weden linen, Rek. v. Gent 5, 156, Vlaanderen.

Om 18 wede bast an die valbruggen en an steygeringhe, die wede 3 lewen, Bel. v. L. 223, Holland, 1419.

Geg. om 4 wee basten, elke wee 1 braspenninc, Rek. v. Brielle 1453, f. 22v., Vlaanderen/Holland

Dair toe verbesicht 6 wee bast, f. 29r; ook 30r; 34v e. e, Vlaanderen/Holland.