Koppelingen:
Vorig artikel: WISSEGGER
Volgend artikel: WISSEL II
GTB Woordenboeken: ONW, WNT

WISSELI

Woordsoort: znw(m., o., v.)

Varianten: wissele, wixel, wessel

Modern lemma: wissel

(wissele, wixel, wessel), znw. m. o. vr. Ohd. ouds. wëhsal, m. o.; onfr. wihsil; ofri. wix(e)le, o; mhd. wëhsel, m.; mnd; wessele, wesle, vr.; nhd. wechsel; ndl. wissel. Voor de verhouding der vocaal tot ohd. wëhsal zie Franck, Mnl. Gr. § 68.
+I.  Van personen.
+II.  Van zaken.