Koppelingen:
Vorig artikel: niutsamiro
Volgend artikel: niuwi

niuwal

Woordsoort: znw.

Modern lemma: Niel

Oudste attestatie: 943

Frequentie: totaal: 15, toponiemen: 15

Etymologie: Volgens TW is het woord een voortzetting van germ. *niwialhô- 'laagte'. Schmidt-Wiegand 1967 ziet in het tweede deel van het woord germ. alha- 'beschutte plaats; woning' en beschouwt het eerste element als het adjectief niuwi 'nieuw'. Deze laatste interpretatie wordt door het LNT overgenomen.

Morfologie: samenstelling, linkerdeel: niuwi ‘nieuw’; rechterdeel: al ‘beschutte plaats; woning’.

Flexie:  in Latijnse context  niel  (1), nieles  (1), nieol  (1), nile  (1), niuuelen  (1), nivelen  (1), niwele  (1), niwelon  (1)
als deel van een toponiem  -nel  (4), -niel  (3)
+1. Nieuwe woonplek, nieuwe vestigingsplaats. Alleen als toponymisch element overgeleverd.
+Als zelfstandig toponiem
+Als laatste deel van een toponiem
Literatuur:
Van Berkel/Samplonius 2006 283, 311
Schmidt-Wiegand 1967 -