Koppelingen:
Vorig artikel: decreet
Volgend artikel: decreteren
Spreidingskaart: decretaal

DECRETAEL

Woordsoort: bnw.

Modern lemma: decretaal

Middelnederlandsch Woordenboek: decretale, znw.

Oudste attestatie: Limburg, 1240

Frequentie: totaal: 1, lexic.: 1

Aangetroffen spelling: decretael

Etymologie: < Lat. decretalis 'decreten bevattend'.

Flexie: ns 

Korte betekenis: decreten bevattend

1. Decreten (pauselijke besluiten en constitutiën) bevattend. Mlat. decretalis kan zowel een bnw. als een znw. zijn (vgl. LLNMA III, p. 1280-1281). Ook Mnl. decretael heeft deze beide mogelijkheden. Het MNW neemt decretale op als znw. in de betekenis 'de verzameling pauselijke besluiten en constitutiën' en synoniem met decreet. Omdat in Bern. doorgaans verwante woorden van verschillende woordsoorten elkaar opvolgen en de regel decretalis : decretale wordt voorafgegaan door de regel decretum : decreten lijkt het aannemelijk te veronderstellen dat de kopiist eerst het znw. (decreten) vermeldt en vervolgens het bnw. (decretale). In deze opvatting zijn beide woorden dus niet synoniem.
decretum : decreten / decretalis : decretael   Bern. p. 175, r. 32-33, Limburg, 1240