Koppelingen:
Vorig artikel: mee (I)
Volgend artikel: meelassijs
Spreidingskaart: meer

MEE II

Woordsoort: bw.

Modern lemma: meer

Middelnederlandsch Woordenboek: s.v. meer

Oudste attestatie: Gent, Oost-Vlaanderen, 1236

Frequentie: totaal: 126, lexic.: 2, ambt.: 22, lit..: 102

Aangetroffen spelling: me (63x), mee (61x), eenmaal aaneengeschreven met het nevensch.vw. no: nome

Flexie: - 

Korte betekenis: meer; beter; later; liever; nog; ook; vaker; verder

+1. Meer; in hogere, grotere mate.
hier+om en es sonder lieghen onder alle worme die ulieghen mee te wonderne dan an bien   Nat.Bl.D p. 293, r. 9-11, West-Vlaanderen, 1287
daerna doe die knecht wort groot vercoende hi hem ende ghinc albloet dat dier vp den ric riden in die ze dies wonderde teersten lieden me dies sident worden al ghewone   Nat.Bl.M p. 424, r. 29-33, West-Vlaanderen, 1276-1300
Magic eer liden dage tue Dat ic ombe sin danger mee. Ne gaue. dan hi ombe dat min   Rein.E p. 392, r. 5-7, Limburg, 1276-1300
+2. Beter.
van desen tanden (t.w. slagtanden van de olifant) makemen dus medicine goet ende diere te puluere bernemense in viere dat puluer stopt der nasen bloet menison stopet metter spoet menstrua ende emoroide ne stoppen niewer mede me (... zijn nergens beter mee te stelpen.)   Nat.Bl.D p. 64, r. 34-40, West-Vlaanderen, 1287
+3. Later, verderop in de tijd.
(Geoorkond wordt:) dat quam vor ons de here jan van der brugghen capellaen ende gaf lamminen den brunen te sire capelrien behoef tiene ponde jaerlix ewelike ende me,   Corp.I p. 1383, r. 22-24, Aardenburg, West-Vlaanderen, 1289
Oec so nam hi al gheheel. Van vader goede na sijn leuen. Tve kinder deel dus eist bescreuen. SJdent gheviel saac me. Do hi wonde in barsabe. Dat hem god daer openbarde. Ende seide dat hi hem niet ne vervarde. Hi soude hem dat doen al+gader. Dat hi behiet sinen vader. (... Sedertdien overkwam het Isaak, later, toen hij in B. woonde ...)   Rijmb. p. 56, r. 34-42, West-Vlaanderen, 1285
neen sprac moses. Eene clawe ne bliuet niet des. Do seide die conincg ganc van mie. Sie ic di mee ic dode die.   Rijmb. p. 97, r. 37-40, West-Vlaanderen, 1285
4. Liever.
potjus : me   Bern. p. 281, r. 44, Limburg, 1240
Mauca (l. Meauca) dats der mewen name een uoghel esset ombequame al es soe gheplumet wel na hare macht so es soe fel bi uisschen leuet soe inder ze maer ne+gheene dinc begert soe me tetene dan van enen uerdronkenen man   Nat.Bl.D p. 191, r. 27-33, West-Vlaanderen, 1287
men vindet oec dat es ons cont jn onse lant in meneghe marsch vogle die hete lepelars die hare lijfnere souket mee dart sout smaket uan der zee die becke lanc ebben ende breed darmense lepelars om heet   Nat.Bl.D p. 136, r. 13-19, West-Vlaanderen, 1287
+5. Nog.
Ende als die iueden ebben verstaen. Dat de mur begonde gaen. Docht hem sijn verloren pine. Dar iet langher mee te sine.   Rijmb. p. 752, r. 17-20, West-Vlaanderen, 1285
Mettien quamen bi hem staen. .ij. inghele alse man ghedaen. Die seiden manne van galilee. Wat siedi vp te hemele mee.   Rijmb. p. 643, r. 24-27, West-Vlaanderen, 1285
Dit ende noch meer tonsen vromen. Dede ihesus dat noch es bleuen. Jn de ewangelie onbescreuen. Dar+naer openbardem mee. Jhesus ten meere van galilee.   Rijmb. p. 641, r. 9-13, West-Vlaanderen, 1285
Die fariseen wilden mettien. Eens hemels tekin van hem sien. Mar hi ontseit hem ende seide me. Dat heidine volc van niniue. Beter ware danne si.   Rijmb. p. 551, r. 7-11, West-Vlaanderen, 1285
6. Ook.
Dus heueti goet met quade gheloent. Ende eenen goeden man gheoent. Smons wijf vinc hi dar+toe mee. Met sinen minsten kindren twee.   Rijmb. p. 483, r. 13-16, West-Vlaanderen, 1285
dat sware heuel gheneset hi mee datmen heetet noli+me+tangere   Nat.Bl.D p. 401, r. 2-3, West-Vlaanderen, 1287
dan snidemen den perkere ontwe ende nemt vetter erden me so+dat men dat dect so oghe dat men bedect den wilghe+oghe   Nat.Bl.D p. 317, r. 33-36, West-Vlaanderen, 1287
Istrix als seit solijn es i. dier dat heet porkespijn dit dier wandelt bi der zee ende jn ole van berghe mee   Nat.Bl.D p. 80, r. 29-32, West-Vlaanderen, 1287
Zifiron (l. Zitiron) dats wonder mee want ets die ruddre van der zee   Nat.Bl.D p. 242, r. 6-7, West-Vlaanderen, 1287
Monachos+maris es in die zee j. monc dits wonder me   Nat.Bl.D p. 233, r. 36-37, West-Vlaanderen, 1287
7. Vaker.
Alse danne derekeninge es gedan; so es men de summe uan elker weke getrowelike sculdech tescriuene. so+dat die ouermestre mogen horen of si willen cortlike alle de summen uan den rekeningen die men gedan heuet. ende oec de sculd uan den hus; alse si comen teuersokene thus si het ene waruen ter mand. si het me of min.   Corp.I p. 22, r. 10-14, Gent, Oost-Vlaanderen, 1236
+8. Verder, vervolgens, voorts.
Dine bede moet ghescien. Vp die selue stond ghenas. Haer dochter sijt seker das. Van dane seghet matheus mee. Quam hi ter zee van galilee.   Rijmb. p. 565-566, r. 39-1, West-Vlaanderen, 1285
Foca dats die stier van der zee experimentator segt mee dat starc es ende bliuet garne jn ieghenoden dart plie te varne   Nat.Bl.D p. 229, r. 27-30, West-Vlaanderen, 1287
hi sprac te+handen. Weder bestv metten vianden. So met ons. hi sprac neen niet. Jc bem prinche ouer dit diet. Doe anebeden iosue. Die inghel die seide me. Onscoie di eer du wech+gaes. Die stede es helech dar du staes.   Rijmb. p. 159, r. 10-17, West-Vlaanderen, 1285
Sepia seit plinius me es .i. visch leit in der ze   Nat.Bl.D p. 268, r. 10-11, West-Vlaanderen, 1287
so+vele sieder+om vlieghen dat si de scepe sonder lieghen doen verdrinken in die zee kiramidarium bouc segt mee ets .i. uisch seiti sonder scellen   Nat.Bl.D p. 257, r. 32-36, West-Vlaanderen, 1287
Die wiste wel dat ouer+waer. Dat die romeine dar+naer. Comen soude in galilee. Hi ne dede niet anders mee. Mar hi veste sine steden. Die wile dat hi was in vreden.   Rijmb. p. 668, r. 38-43, West-Vlaanderen, 1285
Nv hord hier van ianne mee.   Rijmb. p. 537, r. 8, West-Vlaanderen, 1285