Koppelingen:
Vorig artikel: wildernesse
Volgend artikel: wile (I)
Spreidingskaart: wilderd

WILDERT

Woordsoort: znw.v.

Modern lemma: wilderd

Middelnederlandsch Woordenboek: wildert

Oudste attestatie: Mechelen, ?Brabant-West, 1284

Frequentie: totaal: 9, ambt.: 9

Aangetroffen spelling: wildert

Etymologie: Mog. < Germ. *wilþizōþu-, collectivum bij *wilþiz- 'wild', met ingevoegde -er- mog. naar analogie met wildernesse (WNT XXVI, 664).

Flexie: ds -, -erde
as -

Korte betekenis: onbewerkt land

1. Onbewerkt land, onbebouwde grond.
(Geoorkond wordt:) dat wi om ghemene orbore ende om grote nutscap der poert van antwerpen, hebben vercocht onsen lieven vrienden. der meestersen ende den Couente vander laserien van antwerpen. wittelake ende redenlake. vif buenre ende een+half wildert diemen noemt hemede ligghende bider laserien vp die beke.   Corp.I p. 2326, r. 26-31, Antwerpen, Brabant-Noord, 1296
vort+ane hebbe wi gegeuen een mudde rogs op en stuc lants ane ghene sant+donc dat wi brake van wilderde (... dat wij van woeste grond tot bewerkt land maakten.)   Corp.I p. 2186, r. 26-27, Waalwijk, Brabant-Noord, 1295
ende oec gheloue wi hem dat hi met allen sinen moere ende met alle sire wildert die hem gheuallen es ende noch gheuallen mach sinen vrien wille mede te doene ende vte den gronde te vercopene op+dat hem goet dunct.   Corp.I p. 1837-1838, r. 44-1, Mechelen, ?Brabant-West, 1292
ic make cont ende doe teuerstane alle dighene die dese letre sien selen ende horen dat ic ben comen minen vrien wille ende tentide+dat ic veriaert was ende hebbe verwillecoert dat die voershede mien her henric bertout mien vader here van duffle mach gheuen tesise ende sinen wille daer+mede doen met al der wildert die binnen sinen lande ghelghen (l. gheleghen) hes   Corp.I p. 967, r. 22-28, Mechelen, ?Brabant-West, 1284