Koppelingen:
Vorig artikel: BET II Volgend artikel: BETAAL
Etymologie: EWN

BÈTA

Woordsoort: znw.(v.)

Modern lemma: bèta

znw. vr., mv. -'s. Het gr. βτα, benaming van de 2de letter van het Grieksche alphabet. Vgl. ook ALPHA.
+ Tweede letter van het Grieksche alphabet; β, B.
  Kath. Encyclop. 4, 792 [1933].
  V. DALE [1976].
Samenst. Bèta-afdeeling.
  V. DALE [1976].
Bètadeeltje, (natuurk.) elk der snel bewegende electronen van de bètastralen. Zie voor een aanh. onder bètastralen.
Bètastralen.
Bêta-stralen zijn stralen, die worden uitgezonden door sommige der natuurlijke radioactieve stoffen, o.a. door actinium en mesothorium, en door het merendeel der kunstmatige radioactieve stoffen. Zij bestaan uit positieve of negatieve electronen, de zgn. bêtadeeltjes, die zich voortbewegen met grote snelheden, welke zelfs dicht tot de lichtsnelheid kunnen naderen,   W.P. Encyclop. [1949].
— Een nieuwe toepassing van bêtastralen vindt men in het inspuiten van natuurlijke of kunstmatige radioactieve stoffen in het lichaam,   W.P. Encyclop. [1949].
Bètastraling, (natuurk.) soort radio-actieve straling die uitgezonden wordt door snelle electronen.
  V. DALE [1976].
— De brokstukken die ontstaan zijn sterk radio-actief en zenden allerlei stralingen uit, waaronder beta-straling (dat zijn snelle elektronen) en gamma-straling (dat zijn elektromagnetische stralen, zoals lichtstralen en röntgenstralen, maar met een zeer kleine golflengte),   Syllabus R.V.U. 1958, 34 a.
Bètavak, wis- of natuurkundig vak.
Al die wetenschappen … als psychologie, paedagogie, psychiatrie, sociale aardrijkskunde, anthropologie, ethnologie en de vele andere, die zowel verband houden met de alpha- als met de bèta-vakken, zoals we ze kortheidshalve plegen te noemen,   N. Rott. Cour. 11 Febr. 1948.
Bètawetenschap, exacte wetenschap; wiskundige of natuurkundige wetenschap.
  V. DALE [1976].
— De bèta-wetenschap is wiskundig, abstract. Haar methoden en technieken zouden dan volstrekt waardenvrij zijn,   REGTIEN, Univ. in Opst. 71 [1969].
© 2007 INL. Artikel gepubliceerd in 2001.