Koppelingen:
Vorig artikel: CATECHETIEK Volgend artikel: CATECHISATIE

CATECHISANT

Woordsoort: znw.(m.,v.)

Modern lemma: catechisant

znw. m. en vr., mv. -en. Mog. gevormd bij catechiseeren.
(Kerk.) Iem. die godsdienstonderricht volgt.
  MARIN [1717].
  V. DALE [1914 ].
— Dat er reeds in Coen's tijd Portugeesche vertalingen bestonden van gebeden, geloofsartikelen enz., denkelijk ten gebruike van de volwassen catechisanten,   DE HAAN, Oud Bat. 405 [1935].
In 1705 merkt de Regeering op, dat sedert 1688 te Batavia meer dan 4.000 personen op hunne belijdenis … bij de Portugeesche gemeente zijn gedoopt; het aantal catechisanten was toenmaals steeds 2 à 300,   DE HAAN, Oud Bat. 625 [1935].
© 2007 INL. Artikel gepubliceerd in 2001.