Koppelingen:
Vorig artikel: EXPLORATIEF Volgend artikel: EXPLOSIE

EXPLOREEREN

Woordsoort: ww.(trans.,zw.)

Modern lemma: exploreren

bedr. zw. ww. Uit fr. explorer (1546 in de bet. 4, 1793 in de bet. 3, 1797 in de bet. 2); zoo ook eng. explore (1592 in de bet. 4, voor 1616 in de bet. 2, 1767 in de bet. 3), du. explorieren. In de bet. 1 mog. ook uit lat. explorare.
1.  (Mil.) Verkennen. Slechts eenmaal aangetroffen.
Brieven wt Silesien melden, dat … veel duysent Hongarien, onder Jagerensdorp te velde ligghen, in dien sulcks is, salmen haest vernemen, dat sy wat sullen gheexploreert hebben,   Du. Corant. 155 c [1623].
+2.  M. betr. t. terreinen, landstreken e.d.
+3.  In medische toep.: inwendig onderzoeken, veelal met de hand, langs de aars- of scheedeopening.
4.  In alg. zin: aan een grondig onderzoek onderwerpen, uitpluizen, navorschen.
  KRAMERS, Kunstwdt. [1847].
— Daar een mensch echter niet van den wind alleen kan leven besloot de directie van de Commanditaire Vennootschap Nationaal Crediet thans het Rijngebied te gaan exploreeren,   J. CAMPERT, Die in het donker 27 [1934].
De bronnenkunde maakt wegwijs in het nog steeds onoverzienbare en slechts gedeeltelijk geëxploreerde materiaal van handschriften en oude uitgaven, die in bibliotheken en archieven bewaard werden,   Scientia 1, 383 [1938].
Het leven van den met scheppingskracht begaafde … biedt … geen compensatie voor de moeiten en lasten, die de door zelfcritiek en twijfelmoedigheid geobstrueerde geboorte van het nieuwe met zich medebrengt; waarbij de intellectueel echter steeds blijft beschikken over bestaande, verworven en geëxploreerde concretismen, de kunstenaar … terug kan vallen in de chaotische duisternis, die heerscht voordat de lichtstraal der inspiratie mogelijkheden tot ordening biedt,   Mensch en Melodie 2, 97 [1947].
© 2007 INL. Artikel gepubliceerd in 2001.