Koppelingen:
Vorig artikel: GEFEMEL Volgend artikel: GEFIJMEL

GEFIGUREERD

Woordsoort: bnw.

Modern lemma: gefigureerd

bnw. Het volt. deelw. van figureeren gebruikt als bnw. Mnl. gefigureert.
1.  Op een zichtbare wijze aanwezig. Sinds lang veroud.
Godt lyet enen berch nederstorten, onversyens, daer alle dat vollic van desen derpe onder smoorden, wtgesondert een huus bleef daer staen, alsoe daer noch ghefigureert staet, alsoe men claerliken mercken mach dat dat huysgesyn alleen ghesalveert bleeff,   in Bijdr. Gesch. Haarlem 11, 17 [1525].
+2.  Versierd, opgeluisterd met afbeeldingen van personen of zaken, met motieven of patronen.
© 2007 INL. Artikel gepubliceerd in 2001.