Koppelingen:
Vorig artikel: GEWAAR II Volgend artikel: GEWAARD I
GTB Woordenboeken: MNW

GEWAARIII

Woordsoort: bnw.

Modern lemma: gewaar

bnw. Van waar (IV) met ge-. Mnl. gewaer.
Waar; echt; zeker. Sinds lang veroud.
  KIL. [1588].
— In dese inwendige wercken is die gewaerste ende inwendichste vereninge in wesen mach,   Euang. Peerle d ij r° [1537].
Suldi tot geware liefde ende kennisse gods ende totten rechten vrede comen,   V. ES voor Tempel o. Sielen B iij r° [1543].
Den gront daer dat gheware beelt der heyligher drieuuldicheyt in leyt verborgen,   Tempel o. Sielen T iij r° [1543].
Afl. Gewaarlijk, waarlijk; werkelijk. Sinds lang veroud.
Alsoe ghewaerlijck als hij v doer alle v sonden vergaf, soe verwerft mij vergiffenisse alle mijnre sonden,   Diets Gebedenb. 291 [151.].
Heeft de ziecke den corts. so moet hi scerpbier drincken … Hi sal sijn hoot mit rooswater wasschen ende daer met dicwijls besprayen. Ende dit doende sal de siecke ghewaerlijc genesen,   Tscep vol wonders d iij v° a [1514].
Gewarig (zie ald., het 1ste art.).
© 2007 INL. Artikel gepubliceerd in 2001.