Koppelingen:
Vorig artikel: ONDERPLAAT Volgend artikel: ONDERPLOEGEN

ONDERPLANTEN

Woordsoort: ww.(trans.,zw.)

Modern lemma: onderplanten

bedr. zw. ww. Uit onder (het 1ste art.) en planten. Niet in Mnl. W.
1.  (Fig.) Onder het gezag brengen van iem., plaatsen onder iem. Slechts eenmaal aangetroffen en sinds lang veroud.
God die mi wreect van minen viant, Mijn verlosser tot allen stonden Die my den volcken onderplant Die boose felle honden Ghi sult my verhooghen, en maken groot,   V. ZUYLEN V. N., Souterl. 18 a [1540].
2.  M. betr. t. boomen, bosch: beplanting aanbrengen onder. Hetgeen geplant wordt kan worden aangeduid in een bep. ingeleid door met of door.
  V. DALE [1872 ].
— Men kapt het hakhout, maar laat de goed gevormde Eikentelgen staan om tot bomen op te groeien, een stelsel, dat maar zelden tot bevredigende uitkomsten leidt, tenzij men de spaartelgen onderplant met geschikte houtsoorten,   Hout in alle T. 4, 160 [1952].
Later zal op tal van plaatsen het naaldhoutbos met loofhout worden gemengd of onderplant,   Hout in alle T. 4, 174 [1952].
Bomen door ander hout onderplanten,   V. DALE [1976].
Afl. Onderplanting. 1°. Het onderplanten (2).
  V. DALE [1914].
Onderplanting, onderbouw,   V. DALE [1976].
— Deze lichting zou dan gepaard moeten gaan met een gelijktijdige onderplanting van een snelgroeiende productiehoutsoort, die later gelijk met de aangehouden Djati geoogst kan worden,   Hout in alle T. 4, 51 [1952].
2°. Wat men onderplant (2); beplanting onder boomen.
Voor humusvorming als onderplanting is hij (de tamme kastanje) in ons land zeer nuttig,   Hout in alle T. 3, 78 [1951].
Overigens hangt het al of niet aanbrengen ener onderplanting en de keuze der te planten (of te zaaien) houtsoorten geheel van de plaatselijke omstandigheden af,   Hout in alle T. 4, 176 [1952].
© 2007 INL. Artikel gepubliceerd in 2001.