Koppelingen:
Vorig artikel: SCRIPT II Volgend artikel: SCRIPTIE

SCRIPTGIRL

Woordsoort: znw.(v.)

Modern lemma: scriptgirl

znw. vr., mv. -s. Uit eng. script girl (1928); zoo ook fr. script-girl (1929), du. skriptgirl. Internationale filmterm.
Assistente van een film- of televisieregisseur wier voornaamste werk, naast andere administratieve taken, erin bestaat om samen met den regie-assistent te zorgen voor de continuïteit in de afzonderlijke shots, ten behoeve waarvan zij allerlei bijzonderheden opteekent zooals plaats van personen en requisieten, kostuums, gebaren enz.; regie-assistente.
  V. DALE [1976].
— De script-girl moet … bij elk onderdeel (dat van een film) in het oog houden waarop dit bij een ander stukje past,   Vrouw en h. Huis 34, 443 a [1940].
Hierbij (bij aan het Engelsch ontleende woorden bij radio en film) behoort ook de scriptwriter en de scriptgirl,   N.Tg. 49, 8 [1956].
De voornaamste beroepen waarvoor wordt opgeleid zijn: produktieleiderassistent, scriptgirl, studiosecretaresse, enz.,   SCHLATMANN, Beroepen-Alm. 1964 62 b.
De scriptgirl houdt aantekening van regie- en produktieaanwijzingen en toezicht op de overeenstemming tussen de verschillende scènes,   V. DALE [1976].
© 2007 INL. Artikel gepubliceerd in 2001.