Koppelingen:
Vorig artikel: AANBESTELLEN Volgend artikel: AANBESTOELEN
GTB Woordenboeken: MNW

AANBESTERVEN

Woordsoort: ww.(intr.,st.)

Modern lemma: aanbesterven

onz. st. ww. der 1ste kl., met zijn: bestierf aan, is aanbestorven. Uit Sterven, het voorv. Be- en het bijw. Aan in den zin van aankomen, als eigendom (34, c); niet uit Aan en Besterven, dat eene verschillende beteekenis heeft. Met den datief des persoons.
Iemands eigendom worden door het sterven van een ander, hetzelfde als Aanerven.
Zoo veel het geslachte van Henegouwen aangaat, … is hem de Heerlykheydt van Westzaanden ende Krommenye aanbestorven,   SOETEBOOM, Oudh. v. Zaanl. 1, 89 .
Heerlyckheden enz. … hem aanbestorven by doode onse getrouwen Willem Eggert,   SOETEBOOM, Soet-stemm. Zwaane v. Waterl. 129 .
Engelbert van Kleef … is … meest onder den naam van Graave van Rethel bekend, alzo hem de Graafschappen van Nevers en Rethel van zyne Moeder … waren aanbestorven,   WAGEN. Vad. Hist. 4, 347 .
Al wat ick heden ben is my niet aen-bestorven, Ick heb' et even-selfs door eygen deugt verworven.   CATS 2, 192 [1635].
Aanm. Af te keuren is het gebruik van aanbesterven voor het overerven van voorvaderlijke deugden, die zeker wel niet plotseling door het afsterven van een lid der familie in eens anders bezit overgaan. Niet navolgenswaardig is dus WELLEKENS:
Maar eige deugden, door geen erfrecht aanbestorven.   Ged. 1, 84 .
© 2007 INL. Artikel gepubliceerd in 1864.