Koppelingen:
Supplement
Vorig artikel: AANERGEREN Volgend artikel: AANFLADDEREN
GTB Woordenboeken: MNW

AANERVEN

Woordsoort: ww.(intr.,trans.,zw.)

Modern lemma: aanerven

onz. en bedr. zw. ww., met zijn en hebben: erfde aan, is en heeft aangeërfd. Uit Erven in verschillende beteekenissen en het bijw. Aan in den zin van aan- of toekomen, als eigendom (34, c).
I.  Onz. Hulpw. zijn. Erven in de oude beteekenis van door erfenis overgaan, die ook nog in overerven bestaat. Door erfenis op iemand overgaan en zijn eigendom worden. Uitsluitend in het verl. deelw. gebruikelijk.
Die buitenplaats is hem van moederszijde aangeërfd.   poëem WNT
Broer Peter, 'k bid u, tast dit heyligh kruysbeeld aen, Dat voor mijn' oudren lang heeft op 't autaer gestaen, En my is aenge-erft.   VONDEL 3, 425 [1637].
En eedler tekens dan het aenge-erfde wapen,   VONDEL 7, 716 [1658].
tot dat ik hem ontwring de staf Die my is aangeërft.   G. BRANDT, Poëzy 1 (Torq.), 18 .
+II.  Bedr. Hulpw. hebben. Erven in de hedendaagsche beteekenis van door erfenis verkrijgen.
Afl. Aanerving.

Supplement bij AANERVEN

bedr. zw. ww. Uit Aan en Erven. Niet meer in gebruik.
+1.  Als erfdeel of erfstuk op iemand doen overgaan.
+2.  Als erfdeel of erfstuk verwerven.
Eedler tekens dan het aenge-erfde wapen,   VONDEL 7, 716 [1658].
Een magazyn van aangeërfde preeken,   Ned. Spect. 6, 208 [1754].
Dat ik u niets, dan die aangeërfde schatten kan aanbieden, (welke ik … door den dood moet achterlaten),   LOOSJES, Bronkh. 6, 142 [1807].
B.  Onz. Alleen in de verbinding iemand aangeërfd zijn, hem als erfdeel of erfstuk zijn toegevallen.
Natuyre … brenght noch eens te pas Hetgeen haer aenghe-erft en aengheboren was,   VONDEL 1, 577 [1617].
Zijn bolleckvanger … en smoddigh toppers hoetjen: Die van die tijd Matroos zijn wettigh aengeërft,   VONDEL 2, 170 [1623].
Oragnen is mijn' Held van afkomst aenge-erft,   HUYGENS 2, 179 [1645].
Een schoone stuiver geld, die haar aangeërfd is van eene ryke Moei,   Philanthrope 3, 19 [1759]
 (zie nog twee plaatsen in Dl. I) .
Afl. Aanerving (COORNHERT 2, 397 a [1580]; PALINGH, Mom-aans. 134 [1659].
© 2007 INL. Artikel gepubliceerd in 1864.