Koppelingen:
Supplement
Vorig artikel: ANDERSOM Volgend artikel: ANDERSTOND

ANDERSOORTIG

Woordsoort: bnw.

Modern lemma: andersoortig

bnw.; om de absolute beteekenis zonder trapp. v. vergel. Van Ander (in de bet. II) en Soort, met het achterv. -ig. Verg. hd. anderartig.
Van eene andere soort, van verschillenden aard. Het tegenovergestelde van Gelijksoortig: zie ald. Meest van zaken gezegd, doch weinig in gebruik.
Volken … nagenoeg op dezelfde laagte van godsdienstige en andersoortige beschaving,   V. HEMERT, Lekt. 8, 91 [1807].
De wereld kan tegen verveling niets dan eene andersoortige tegenstellen,   KNEPPELH. 6, 75 [1840].

Supplement bij ANDERSOORTIG

—  Misschien gevormd naar hd. andersartig (LEEST 73). Thans niet ongewoon.
Een volstrekt andersoortige sfeer,   KLOOS in N. Gids 1924, 640.
In eentijd, die zich aan de ”flatus vocis” versjacherd heeft, grijpen andersoortige individuen naar de pen dan in evenwichtiger perioden,   VESTDIJK, Lier en Lancet 93 [1934].
© 2007 INL. Artikel gepubliceerd in 1889.