Koppelingen:
Vorig artikel: BEELDWERK Volgend artikel: BEELDZUIL

BEELDWIT

Woordsoort: znw.

Modern lemma: beeldwit

een woord dat in verschillende streken, o.a. te Dordrecht, bekend is in den zin van slaapwandelaar; blijkbaar eene verbastering van mnl. belewitte,
oorspronkelijk de naam van zekere goede geesten, en later voor tooverheksen. Verg. eene aanhaling bij VERDAM (1, 845): ”Vrouwen die des nachts pleghen wanderen, die beelwite waren”. Zie verder eene plaats bij G. VOETIUS, Select. Disp. Theol. 1, 993: ”Anile et vulgare est commentum, de hominibus quibusdam belgice dictis Beelt-wit …, quos facultate aut dono videndi spectra nocturna, speciatim manium et funerum praeditos creditum est”.
© 2007 INL. Artikel gepubliceerd in 1897.