Koppelingen:
Vorig artikel: CONTRAHENT Volgend artikel: CONTRAMERK

CONTRAMARSCH

Woordsoort: znw.(v.)

Modern lemma: contramars

znw. vr. Ontleend aan fr. contre-marche.
1.  Eene marsch in tegengestelde richting.
Het Plotton van de rechter Vleugel marcheert … slincks, ende het Plotton van de slincker Vleugel marcheert contramarsch … reghts,   Gr. Placaetb. 5, 220 b [1714].
2.  Eene militaire beweging dienende om eene frontverandering tot stand te brengen, zonder dat bij eene afzonderlijke afdeeling de gelederen of de vleugels verwisselen (verg. LANDOLT 1, 99 [1861]).
3.  Bij vergelijking ook in toepassing op het achtereenvolgens wenden op dezelfde plaate van de in linie geschaarde schepen eener vloot.
© 2007 INL. Artikel gepubliceerd in 1909.