Koppelingen:
Vorig artikel: GEKWANSEL Volgend artikel: GEKWAST I

GEKWARTILEERD

Woordsoort: bnw.

Modern lemma: gekwartileerd

bnw.; om de absolute beteekenis zonder trapp. v. vergel.
Het verl. deelw. van Kwartileeren (zie ald.), vierendeelen, als bnw. genomen als uitdrukking eener kenmerkende hoedanigheid. In de wapenkunde Van een schild. Door twee loodrecht op elkander staande lijnen in vier gelijke vakken of kwartieren verdeeld; hetzelfde als Gevierendeeld (zie ald.); fr. écartelé (RIETSTAP, Handb. 83, 144). Veelal vergezeld van eene bepaling met het voorz. van, ter aanduiding der verschillende kleuren; of wel van den naam der adellijke geslachten, die in de verschillende kwartieren voorkomen.
Het schild gekwartileerd van keel, zilver, goud en sabel. Een van keel en goud gekwartileerd schild.   poëem WNT
— De tweede linie van Oranje-Nassau … voerde 't gekwartileerde schild van Nassau-Dillenburg, met het gekwartileerde middelschild van Châlons-Oranje,   TER GOUW, Stud. over Wapen- en Zegelk. 131.
De Prins van Oranje voert Nederland en Oranje gekwartileerd,   133.
Ook vergezeld van eene bepaling met het voorz. met, in de uitdrukkingen:
—  Gekwartileerd met een ander schild, in vier kwartieren verdeeld, waarvan een en vier het eigen wapen, twee en drie dat van een verwant geslacht vertoonen.
Het wapen van deze laatste (sinopel met een zilveren faas …) werd, met den naam van Boelens, door sommigen hunner afstammelingen gekwartileerd met een ander gedragen,   V. LENNEP, Rom. 21, 174 [1866].
—  Gekwartileerd met een middelschild of hartschild, op het kruispunt der beide lijnen voorzien van een middelschild, veelal met het wapen van een verwant geslacht
Het wapen der Graven van NassauVianden-Dietz was nu … gekwartileerd met een middelschild,   TER GOUW, Stud. over Wapen- en Zegelk.
128 Prins Maurits … voerde Nassau en Oranje gekwartileerd met Saksen als hartschild,   130.
© 2007 INL. Artikel gepubliceerd in 1878.