Koppelingen:
Vorig artikel: GENEREUS Volgend artikel: GENERIEK

GENERFD

Woordsoort: bnw.

Modern lemma: generfd

bnw.; om de absolute beteekenis zonder trapp. v. vergel. Van Nerf, benaming der dikkere strengen of vaatbundels in de bladeren van planten, met het voorv. Ge- in de bet. voorzien van (III, 13).
In de plantenkunde. Van bladeren of andere bladachtige deelen (kelken, bloemkronen enz.). Van nerven voorzien, t.w. op de wijze als in eene bijstaande bepaling wordt aangewezen; zoodanige nerven hebbende. Buiten samenstelling voor: Zware, duidelijk zichtbare nerven hebbende, t.w. in tegenstelling met bladeren, waarvan de nerven minder duidelijk of bijna in 't geheel niet zijn waar te nemen.
De bladeren van verschillende planten zijn verschillend generfd. Hoe is het blad generfd?   poëem WNT
—  Meest in samenst. Sterkgenerfd, zwakgenerfd, duidelijk of niet duidelijk zichtbare nerven hebbende; kromgenerfd, rechtgenerfd enz., voor welke laatste echter in de wetenschap de termen kromnervig, rechtnervig enz. meer in gebruik zijn.
© 2007 INL. Artikel gepubliceerd in 1887.