Koppelingen:
Vorig artikel: HALFAAM Volgend artikel: HALFACHT

HALFAAP

Woordsoort: znw.(m.)

Modern lemma: halfaap

znw. m., mv. -apen. Nhd. halbaffe (naar hetwelk het Ndl. woord is gevormd).
Gewoonlijk in het mv. halfapen, als de benaming van eene hoofdafdeeling der apen (die der Prosimii); het enkelv. beteekent dan: een voorwerp uit de groep der halfapen.
De soorten van apen zijn zeer talrijk; men onderscheidt twee hoofdafdeelingen, die der eigenlijke apen en der halfapen, welke laatste in zeer vele opzichten van de overige afwijken,   BURGERSDIJK, Dieren 1, 20 [1864].
© 2007 INL. Artikel gepubliceerd in 1897.