Koppelingen:
Vorig artikel: INCLINEEREN Volgend artikel: INCOGNITO
Etymologie: EWA, EWN
GTB Woordenboeken: MNW

INCLUIS

Woordsoort: bnw.

Modern lemma: incluis

bnw. Fra. inclus, bnw. (lat. inclusus, ingesloten).
Ingesloten, ”ombegrepen”, medegerekend, medegeteld.
De vacantie … (zal) ingaan den eersten Augusti, ende eynden den eersten Septembris incluys,   Utr. Placaatb. 3, 376 a [1623].
't Sedert den Jare 1605. tot dit lopende Jaer 1667. beyde incluys,   V. BLEIJSWIJCK, Beschr. v. Delft, 616.
Hij … kuiert al de vertrekken rond, zolder en proviziekamer inkluis,   Schoolm. 119 [voor 1858].
Al de inwoners werden gevangen gemaakt, vrouwen en kinderen incluis.   poëem WNT
—  Met (het genoemde) incluis.
De heele familie met de booien incluis is naar Scheveningen gegaan.   poëem WNT
—  Tot (het genoemde) (toe)incluis.
Uyt respect van 't bloed tot den vierden graed incluys,   Gr. Placaetb. 4, 1017 a [1569].
(De) gevangenen (worden) … in der heeren raedtcamere … bedinght totten vonnis toe incluys,   Cost. v. Brussel 1, 6 [1570].
Totter tauxatie van costen toe incluys,   Cost. v. Antw. 2, 106 [1582].
Al wat' er gebruikt was tot het bereiden, en opdissen van die … maaltyd, tot het spit incluis,   V. EFFEN, Spect. 3, 26 [1732].
Of niet alle mensen, tot de kleinsten in 't kluis groot willen zyn,   9, 67.
Zijn huis, waar ieder, … tot Piet de poes incluis, hem tegensprak,   VOSMAER, Nag. Letterarb. 1, 59.
Tot mijne schoonmaakster inkluis wist mij te vertellen dat enz.,   BOHN-BEETS, Onze Buurt, 95.
Aanm. Een enkele maal, heeft men incluis wel eens gebruikt eenvoudig ter vervanging van het verl. deelw. van insluiten, in iets opsluiten.
De kloeke Brievenbôo … gaat rond van huis tot huis, En brengt er vreugde of rouw, in 't mailpapier inkluis (De Mailbrief),   DE GÉNESTET 2, 156 [1859].
© 2007 INL. Artikel gepubliceerd in 1909.