Koppelingen:
Vorig artikel: KLAARLICHT Volgend artikel: KLAARLIJK

KLAARLIGGEN

Woordsoort: ww.(intr.,st.)

Modern lemma: klaarliggen

onz. st. ww. Koppeling van Klaar (III), I), in de bet. H) en Liggen, in verschillende opvattingen.
Van zaken. Zóó liggen, of op zulk een plaats liggen, dat zij voor de hand zijn, op het oogenblik dat men of iemand er gebruik van zal moeten maken, ze noodig zal hebben, ze af zal halen.
Ik heb het thuis klaarliggen; kom het straks maar even aanhalen,   V. DALE.
— Alle Compagnies bodems, van hier na Batavia vertrekkende, moeten voorsien werden met een … Copy van de Cours-beschryvinge in dat vaarwater …, waar af reeds 2 à 3 in voorraad klaar leggen,   bij VALENTIJN, O.-I. II, 1, 327 b [1680].
Tot de visite ende monsteringh, daer alles toe claer lach,   Daghreg. Bat. 9, 344 [1657].
Het gewenschte feit was geconstateerd, en het verkiezingsprogram lag klaar,   BUYS, Stud. 1, 454 [1871].
De boer staat alsdan eene zekere oppervlakte klaar liggend bouwland aan den arbeider af, om daarop aardappelen te bouwen,   Onderz. Landb. 1886, 20, 12 [1890].
Jaapje had Zondag naar de kerk gemoeten ook en had gezeten in een ”bonnetje” op kussens. Er lagen dikke bijbels klaar,   V. LOOY, Jaapje 162 [1917].
—  Van schepen. Zeilklaar, vaarklaar liggen.
Het schip ligt klaar voor Amerika,   V. DALE.
— (De benoodigde schepen) zijn meest allen al afgetimmerd, en zullen op het juiste tijdstip klaar liggen,   SCHIMMEL 1, 431 b [1855].
De … sleepboot … ligt al klaar voor den boeg,   WERUM. BUNING 4, 61.
© 2007 INL. Artikel gepubliceerd in 1929.