Koppelingen:
Vorig artikel: MEER II Volgend artikel: MEER IV

MEERIII

Woordsoort: znw.

Modern lemma: meer

znw.
Bij oudere Zeeuwsche schrijvers voorkomende voor eene soort van worst of beuling, door HONDIUS (HONDIUS, Moufe-schans 221 [1621]) beschreven als: ”Vercke vellen … Met haer voersel veelderande; T' zy van Lever fijn gestooten, Of van Haver …, Of van Bloet” (kantt.: Meeren).
Meeren en sausijssen …, gevult zijnde met zulcken spijze enz.,   DE BRUNE, Bank. 1, 233 [1657].
Oock bevrijt ons uyt den noot Doorgesteken Wittebroot; Om … Heel de meeren al met allen Op te vollen met den broode,   HONDIUS, Moufe-schans 221 [1621].
Meeren, Worsten enz.,   226.
© 2007 INL. Artikel gepubliceerd in 1905.