Koppelingen:
Aanvulling
Vorig artikel: NORMAALSCHOOL Volgend artikel: NORMALITER

NORMALISEEREN

Woordsoort: ww.(trans.,zw.)

Modern lemma: normaliseren

bedr. zw. ww. Uit fr. normaliser.
+1.  Normaal (in de bet. A, 1) maken, iets zoodanig maken dat het met de norm overeenkomt.
Bij de uitgave van dien middelnederlandschen tekst is de spelling genormaliseerd.   poëem WNT
+2.  Normaal (in de bet. A, 2) maken, tot norm maken. Zie voorbeelden bij NORMAAL (I), A, 2).
Afl. Normaliseering (”Wanneer de normaliseering geen geheele wijziging van de algemeen bestaande breedte beoogt, maar meer beperkt blijft tot het regelmatig maken van bestaande verschillende breedten”, LELY, Riv. en Rivierw. 445; ”Baggeren (kan) tijdens de normaliseering van groot nut zijn”, 453; ”De gelegenheid, dat het zand, dat door de normaliseering losschuurt, tusschen de kribben tot rust komt”, 456); vandaar: normaliseeringswerk (LELY, a. w. 454).

Aanvulling bij NORMALISEEREN

Afl. Normalisatie, hierbij: Normalisatiecommissie, commissie die belast is met de normalisatie (het vaststellen van bep. afmetingen, gewicht, kwaliteit e.d. ter bevordering van een doelmatige productie en een beperking van de verscheidenheid).
  V. DALE [1950 ].
— Normale profielen, is de gangbare benaming voor gewalste staalprofielen waarvan de vorm en de afmetingen door de staalindustrie, al of niet in gemeenschappelijk overleg met normalisatiecommissies, zijn vastgesteld, en die het predicaat ”normaal” hebben verkregen,   Bouwk. Encyclop. 2, 204 a [1955].
© 2007 INL. Artikel gepubliceerd in 1913.