Koppelingen:
Vorig artikel: NOTEERING Volgend artikel: NOTEMUSKAAT
Afbeeldingen: Dodoens1554
GTB Woordenboeken: MNW

NOTELAAR

Woordsoort: znw.(m.)

Modern lemma: notelaar

NEUTELAAR —, znw. m. Mnl. notelare. Van Noot (I).
Noteboom; ook: hazelaar. In Z.-Nederl.
B. Wij sullen Suermuylen leeren queteren, Sy moet ons orlof gheuen oft sy wilt oft en wilt. … Schr. Her her, valt hier ane, Haren rugghe sal wesen een notelaer (d. w. z.: wij zullen er met knuppels op slaan als op een noteboom),   Antw. Sp. oij a.
Oock zijn daer wilde notelaers,   DE ZARATE, Hist. v. Peru 9 a.
Oock verwachte ick alle jaer Noten van den Notelaer,   HONDIUS, Moufe-schans 64 [1621].
Desen boom wordt gheheeten … Nooteboom ende Nootelaer,   DODON. 1370 b [ed. 1608].
De opgaende notelaers …, de kriekelaers, kerselaers, pruymelaers enz.,   Cost. v. Brussel 1, 379 [1657].
Het (huisje) scheen al bedolven onder het groen van eenen grooten notelaar, welke er liefderijk zijne breede kruin over spreidde,   TEIRLINCK, Cil. 20.
—  Bij uitbreiding voor: notenhout.
Stoelen en tafels van gepolijsten notelaar,   SLEECKX 9, 8 [1864].
© 2007 INL. Artikel gepubliceerd in 1913.