Koppelingen:
Vorig artikel: ONTVANGEN Volgend artikel: ONTVANGER
GTB Woordenboeken: MNW

ONTVANGENIS

Woordsoort: znw.(v.)

Modern lemma: ontvangenis

znw. vr. Van Ontvangen met -nis. Thans verouderd (behalve in de bet. 3).
+1.  Ontvangst, onthaal.
Men kreeg hier van zyne aanstaande komst geene kennis, voor hy op weg sloeg; des moest men alles, in der yl, tot zyne ontvangenis, vervaardigen,   WAGEN., Vad. Hist. 8, 243.
2.  Opneming in eene bepaalde waardigheid.
Alle vooghdyen … zullen wy begeeven aan inboorlingen, oft ook uitheemschen, aangenaam den Staaten van elk gewest, … en ontfanklyk naar de voorrechten des zelven: … de welke, voor hunne ontfankenis, zullen pleghtelyk moeten zweeren, te onderhouden dit verdragh,   HOOFT, N.H. 664 [1642].
Toen vertoonde Hessels den omstanderen, hoe de Hartoghen van Brabant plaghten t'hunner ontfankenis eenen tweeden eedt te doen,   806.
+3.  Bevruchting.
Die dobbervreught …, zonder welkers toedoen al mijn Lezers, noch tegenwoordigh zouden wezen, ter plaats daar zy voor hunn' ontfankenis waren,   DE BRUNE, Jok en E. 111 [1644].
De ontvangenis en groei van het Kalf,   BERKHEY, N.H. 7, 141 [1808].
© 2007 INL. Artikel gepubliceerd in 1892.