Koppelingen:
Vorig artikel: OPPEPPEN Volgend artikel: OPPER II
Etymologie: EWA
Gewestelijke variatie: TNZN
GTB Woordenboeken: MNW

OPPERI

Woordsoort: znw.(m.)

Modern lemma: opper

znw. m., mv. -s. Daarnaast gewestelijk (b.v. in Zuid-Holland) ook hopper en (in de Zaanstreek) hooper, wellicht onder invloed van hoop. Het woord hangt samen met Opperen (zie ald.), maar het is niet zeker of het daarvan afgeleid is. In den landbouw. Hoop, stapel; in de volgende opvattingen.
+1.  Benaming zoowel voor de stapels waarin het gemaaide, reeds gedroogde gras op het land opgehoopt wordt om het gemakkelijk te kunnen binnenhalen, als voor de kleinere hoopen waarop het des nachts of bij regen bijeengeworpen wordt om den volgenden dag weer over het land te worden verspreid. Hetzelfde als rook, door welk woord men in sommige streken (b.v. in Holland) echter de grootere stapels waartoe de oppers soms bijeengevoegd worden aanduidt. Ook van gemaaide klaver gezegd.
Het hooy aan oppers leggen,   MARIN.
In oppers maken,   MOLEMA.
— Het geheel drooge hooi (wierd) bij elkaar geherkt, en aan oppers gezet,   OVERDORP-POST, Het Land, 232
 (zie ook LULOFS, Louise, 14).
Zoodra de klaver zoo droog is … brengt men dezelve aan zulke groote oppers, dat vijf of zes derzelve een voer maken,   Vriend v. d. Landm. 1, 181.
Het (gras was) in oppers gezet,   STIJNS, In de Ton, 94.
2.  Benaming voor den stapel opgetast hooi of graan, waarop dit voor later gebruik (des winters enz.) bewaard wordt. Hetzelfde als schelf, mijt, tas. Alleen in Zuid-Nederland.
Een man (stondt) aen eenen grooten opper hooys om zijn behoef daer af te trecken; ende het ghebeurde dat hy den opper teenemael op hem track, so dat hy daer onder lagh,   VRANCX bij DE BO [1602].
3.  Gewestelijk (b.v. in West-Vlaanderen) ook in 't algemeen: Hoop.
Een hopper eerde,   DE BO [1873].
Een hoppertje mest,   DE BO [1873].
Samenst. Graanopper, hooiopper (zie die woorden). Verder: Grasopper (b.v. in het Zutphensche gebruikelijk)
korenopper (LOVELING, D.E. 22 [1891]).
© 2007 INL. Artikel gepubliceerd in 1902.