Koppelingen:
Aanvulling
Vorig artikel: OPSLABBEREN Volgend artikel: OPSLAGPLAATS
Etymologie: EWA
GTB Woordenboeken: MNW

OPSLAG

Woordsoort: znw.(m.,o.)

Modern lemma: opslag

znw. m. (en soms onz.), mv. -en (b.v. in de bet. 2, 5 en 12 b). Van Opslaan.
+1.  Opslaan in de bet. I, A, 1).
+2.  Opslaan in de bet. I, A, 2).
+3.  Opslaan in de bet. I, A, 3).
+4.  Opslaan in de bet. I, A, 4) of I, B, 4).
+5.  Opslaan in de bet. I, B, 1).
+6.  Opslaan in de bet. I, B, 2, b).
7.  Opslaan in de bet. I, B, 2, c). Het opstijgen van vocht uit den grond.
Eene goede staling (onderlaag) beveiligt het hooi tegen vochtigen opslag van den grond,   BOUMAN 102.
+8.  Opslaan in de bet. VI, A, 2). Het openen van iets.
9.  Opslaan in de bet. VI, A, 3). Bij het kaartspel. Aan den opslag zijn. Aan de beurt zijn om te spelen, aan slag zijn.
Ik ben aan den opslag,   HALMA.
10.  Opslaan in de bet. VII, A, 1). Slaag, pak ransel. Dikwijls in scherts met bijgedachte aan opslag in de bet. 4, a).
Wil-je opslag hebben? Ik zal je opslag geven.   poëem WNT
— Iemand van den opslag geeven of afrossen,   HALMA  (ook bij MARIN.).
— Hier op gaven sy mijn soo dapper van den opslagh, dat sy mijn voor doodt lieten leggen,   STRUYS, Reysen 346 [1676].
+11.  Opslaan in de bet. VII, C).
+12.  Opslaan in de bet. VII, D).
13.  Opslaan in de bet. VII, E). Opgietsel, tweede treksel van koffie. Gewestelijk, b.v. in Groningen. Ook opslaagsel.
We hebben altijd opslag bij de boterham.   poëem WNT
Samenst. In de bet. 2, b). Mouwopslag (”Zyn blauw-lakenschen frak, met geborduurde eiken- en oranjetakken op kraag en mouw-opslagen”, MULTATULI 1, 52 [1881]). — In de bet. 3, a). Oogopslag (zie ald.). — In de bet. 4). Prijsopslag, prijsverhooging. — In de bet. 6, a). Berkenopslag (Gids 1896, 3, 14)
elzenopslag (”Om een zaadels vindt men steeds elzenopslag”)
wilgenopslag (HOFDIJK, Helene, 95), enz.

Aanvulling bij OPSLAG

Samenst. Opslagbedrijf, bedrijf waar goederen opgeslagen worden.
  V. DALE [1976].
— Algemeen Opslagbedrijf, te Rotterdam,   Ned. Staatscour. 25 Oct. 1926, 8 a.
Daar zijn voorts de contrôlebedrijven, die in opdracht van ontvangers, afladers of reederijen de geloste of geladen goederen op kwaliteit en hoeveelheid controleeren, de veem- en opslagbedrijven, de bunkerbedrijven enz. enz.,   WILKE e.a., Scheepv. 293 [1946].
Opslagcapaciteit.
Opslagcapaciteit, hoeveelheid die ergens opgeslagen kan worden,   V. DALE [1976].
Het pakhuis heeft een vloeroppervlakte van 8000 m2. Het heeft een opslagcapaciteit van 1.800.000 kilo kaas,   N. Rott. Cour. 12 Juni 1958, 9.
Het gebouw krijgt een lengte van 183 meter, een breedte van 23 meter en een hoogte van 12 meter. De opslagcapaciteit zal 33.000 ton bedragen,   S.M. Nieuws 5 Nov. 1965.
Opslaghaven, in de aanh.: tijdelijk dienstdoende haven voor het opslaan van materialen voor waterstaatkundige werken.
Maken werk- en opslaghaven aan Veeregat (gem. Vrouwenpolder),   Deltawerken 1, 51 c [1957].
Overeenkomst tot wijziging van de ovk. 16-DED. dd. 4-7-1956 voor het maken van een werkhaven en opslaghaven aan het Veeregat onder de gem. Vrouwenpolder,   Deltawerken 2, 55 c [1957].
Opslagloods, loods voor het opslaan van goederen of materialen.
  V. DALE [1950 ].
— Vervolgens voert onze tocht ons langs de uitgestrekte opslagloodsen en magazijnen en de kleinere metselaarsafdeeling en de tuigerij,   WILKE e.a., Scheepsb. 83 [1944].
Op iedere stapelplaats zijn … grote opslagloodsen en goed beschaduwde terreinen aanwezig,   Hout in alle T. 3, 221 [1951].
Het oude ”Sugar house”, dat thans als opslagloods wordt gebruikt, is eveneens … zichtbaar,   Hout in alle T. 5, 322 [1955].
Opslagtank, tank voor het opslaan van vloeistoffen.
  V. DALE [1976].
— De buiten gevecht gestelde still werd ingericht als opslagtank voor het residu,   GERRETSON, `Koninklijke' 1, 350 [1932].
Daarachter komt de meng- en vulafdeling met de grote opslagtanks en de mengmolen, daaraan aansluitend de opslagplaats voor emballage, bussen en kisten, etikettenkast, timmerbank en inpakruimte,   DE BOER, Vernis-stokerij 130 [1953].
Opslagbunkers en silo's geschikt voor stortgoederen en opslagtanks voor vloeistoffen,   Bouwk. Encyclop. 2, 720 a [1955].
© 2007 INL. Artikel gepubliceerd in 1903.