Koppelingen:
Vorig artikel: RECEPTEEREN II Volgend artikel: RECEPTIEF
Etymologie: EWA

RECEPTIE

Woordsoort: znw.(v.)

Modern lemma: receptie

znw. vr., mv. -ies. Uit lat. receptio.
1.  Ontvangst van een toegezonden document, brief of ander geschrift. Veroud.
Sy … sullen … na de receptie der … Reeckeningen, terstont sommieren staet daer uyt maecken,   Gr. Placaetb. 1, 2313 [1597].
Ordonneren … de … Magistraten vande Steden, dat sy terstont naer de receptie deser (verordening), ende voor de publicatie van dien, procederen tot enz.,   1, 1227 [1642].
Door de receptie van twee … brieven van de … heeren raeden,   JOH. DE WITT, Br. 2, 161 [1659].
Ordonnerende aen d'Officieren ende die van de Weth der selve Vrye-Landen, de selve (een ordonnantie) soo daetelijck naer de receptie deser te publiceren,   Vl. Placcaertb. 4, 785 [1702].
Zijne excellentie … heeft besloten alle … ambtenaren te gelasten, dat voortaan … de receptie van hoogst deszelfs besluiten, orders en aanschrijvingen met de aller eerste gelegenheid zal moeten worden erkend,   N.-I. Plakaatb. 16, 71 [1810].
+2.  Ontvangst van een of meer gasten.
3.  Overneming van rechtsgewoonten door de eene gemeenschap van de andere.
Receptie, inz. de overneming van (vreemd) recht in het eigen rechtsstelsel,   FOCKEMA ANDREÆ, Rechtsgel. Wdb. [1948].
— Niet ongewoon is, in de rechtsgeschiedenis …, dat verscheidene volkeren … in hoofdzaak leven … onder het zelfde recht. Daarmêe wordt gedoeld op gevallen van overneming (”receptie”) enz.,   V. D. VLUGT, Alg. Inl. t. d. Rechtsgeleerdh. 293 [1925].
In ons vaderland mag men de receptie van romeinsch recht niet vóór de 15e eeuw stellen,   DE BLÉCOURT, Oud-Vad. Burg. Recht 31 [1939].
Samenst. Als tweede lid: Nieuwjaarsreceptie, verlovingsreceptie, enz.
Als eerste lid:
Receptie-avond.
Zij (kende) … ook de namen van de ministers en de chefs … en zij zag ze al op hare receptie-avonden,   KELLER, Testam. v. Mevr. de Tonnette 199 [1882].
Receptiedag.
De bruid … had zoo graag ten minste op haar receptiedag vroolijke gezichten om zich heen gezien,   ROBBERS, A. de Boogh 78 [1901].
Receptiekamer, ontvangkamer. Veroud.
Zijn er thans … fatsoenlijke huizen te huur, met tuin, kantoorkamer, eet- en receptiekamer enz.,   WILLEMS, Br. 109 [1831].
Nu had ze … Heur lieven man de gunst gebeden … Om in crayon eens zijn portret Te maken …, En 't moest, om zijn waardij en tooi, In 's mans receptiekamer prijken,   V. ZEGGELEN 2, 114 [1842].
In plaats van in de receptiekamer op de canapé …, zit zij in een stille … achterkamer,   HOEK, Nederland 1849, 2, 406.
Receptiezaal. 1°. Ontvangzaal. Veroud.
De groote receptie-zaal van mijnheer Brandsen was behangen met granaatkleurig fluweel met breede gouden banderingen,   BOSB.-TOUSS., in Nederland 1849, 1, 277.
Men zag deze spiegels ook welhaast in de receptiezalen onzer stadhouders en burgemeesters,   SCHOTEL, Maatsch. Lev. 231 [1869].
Vermoedelijk heeft men hier (bij de Oranjezaal te 's-Gravenhage) te denken aan eene receptiezaal,   VEEGENS, Hist. Stud. 1, 257 [1876].
2°. Zaal waarin een receptie in de bet. 2, c) plaats vindt.
Vergun me, dat 'k u thans de gruwelen der receptiezaal Met scherpe lijnen teeken … Vooreerst: de manden en boeketten,   CHARIVARIUS, Ruize-Rijmen 5, 18 [1918].
© 2007 INL. Artikel gepubliceerd in 1948.