Koppelingen:
Vorig artikel: RETOURLEIDING Volgend artikel: RETOURREKENING

RETOURNEEREN

Woordsoort: ww.(intr.,trans.,zw.)

Modern lemma: retourneren

onz. en bedr. zw. ww. Uit fr. retourner.
+1.  (Onz.) Terugkeeren, terugkomen naar het punt van vertrek; thuiskomen. Veroud.
+2.  (Bedr.) Terugzenden.
Retourneren, … terugzenden,   CALISCH [1864].
  KUIPERS [1901].
  KRAMERS, Wdt. [1968].
— Het dier wordt nog een paar dagen door ons in observatie gehouden, waarna wij u het exemplaar zullen retourneeren,   Pluimgraaf 5, 21 b [1903].
Hierbij zend ik U … een bedrag van f 500. — in bankpapier, als eerste afbetaling op uw honorarium …, waarvoor U mij inliggende quitantie geteekend gelieve te retourneeren,   DE SINCLAIR, P. Bol 221 [1937].
De hakenkruisvlaggen, die ons reeds waren toegezonden, konden per keerende post worden geretourneerd,   Reddingboot 2080 [1945].
Het komt voor dat de afnemers de goederen van de een of andere leverancier, geheel of gedeeltelijk retourneren,   Bedrijfsecon. Encyclop. 4, 327 a [1950].
3.  Terugbetalen. Vgl. RETOUR, 3). Veroud.
Op Wissel gegevene penningen (worden) geretourneert, als ze hem, die ze betalen zal, op een nieuwen Wissel wederom te rug gegeven worden,   HUBNER-WESTERHOVIUS, Kunstwdb. 689 a [1734].
+4.  (Bedr. en abs.). In de tennissport: terugspelen; terugslaan van den bal na een service.
De eerste service springt terug en hindert den ontvanger bij het retourneeren van den tweeden service,   Handb. d. Sp. 4, 164 [1924].
Dat hij een completere en technisch betere speler is, die alleen op onfortuinlijke wijze door een in het wilde weg retournerende Mandarino werd uitgeschakeld (betr. tennis),   N.R.C. 8 Juli 1967.
Gezegd moet worden dat O. in de vierde en vijfde set zeer sterk serveerde, maar dat S. zo mogelijk nog sterker retourneerde,   als voren 6 Mei 1968.
5.  (Sterr. en astrol.). Zich ten opzichte van den waarnemer in schijnbaar achterwaartsche of omgekeerde richting verplaatsen.
Loopt een planeet terug, dan plaatsen we in de horoscoop, achter de retournerende planeet een R.,   DE HOOG CASTELL, Astrologie 36 [1949].
Afl. Retourneering. 1° (1, b).
De kosten die d'Acceptant (van den Wissel) verobligeert is, zijn geene andere als van de protesten en briefporten, ten ware dat den Acceptant in mora of gebreecke blijvende, op de retourneringe van de wissel-brief, in de prompte voldoeninge, den Houder om sijn voldoeningen te bekomen, eenige onkosten dede,   PHOONSEN, Wissel-styl 167 [1696].
2°. (2).
Apostille, kantteekening, begeleidend schrijven bij retourneering van ambtelijke stukken, met op- en aanmerkingen,   MOLS, Handelslex. [1929].
© 2007 INL. Artikel gepubliceerd in 1975.