Koppelingen:
Vorig artikel: SCHEEPSRAAD Volgend artikel: SCHEEPSTIMMERMAN
GTB Woordenboeken: MNW

SCHEEPSRECHT

Woordsoort: znw.(o.)

Modern lemma: scheepsrecht

znw. onz. Uit Schip, in den vorm van den 2den nv., en Recht.
+ Recht dat op schepen geldt.
Soo willen Wy ende ordonneren, dat … sulcke Persoonen … met den lijve gerecht, ende van den levende ter doot ghebrocht werde … na Schips-recht ende gebruycke,   Gr. Placaetb. 1, 786 [1551].
© 2007 INL. Artikel gepubliceerd in 1921.