Koppelingen:
Vorig artikel: STRATEGIE Volgend artikel: STRATEN

STRATEGISCH

Woordsoort: bnw., bw.

Modern lemma: strategisch

bnw. en bijw. Ontleend aan hd. strategisch of naar het voorbeeld van andere woorden op -isch gevormd om fr. stratégique weer te geven.
—  Volgens de hoogere krijgskunde, behoorende tot of berekend op krijgskundige bedoelingen.
De verkeerde strategische beschikkingen van Marlborough hadden het hollandsche leger bij Eekeren aan een geheelen ondergang blootgesteld,   KNOOP 1, 359.
Deze militairen zouden alles uit een strategisch oogpunt in orde moeten maken,   QUACK, Soc. 1, 379.
Een om strategische redenen bezet gebied,   FISCHER, Historie en Cultuur 229.
© 2007 INL. Artikel gepubliceerd in 1941.