Koppelingen:
Vorig artikel: TOMP II Volgend artikel: TOMTOM I
Etymologie: EWN

TOMPOUCE

Woordsoort: znw.(m.,v.)

Modern lemma: tompouce

TOMPOES —, znw. m. of vr., mv. tompoucen, tompoezen, ook tompouces (alleen geschreven). In de eerste bet. eigen aan het ndl.; het gebak zou genoemd zijn naar den dwerg die in de tweede helft van de 19de E. onder den naam van Tom Pouce (Tom Thumb) door de wereld reisde (verg. DE BEER en LAURILLARD [1899]); in de tweede bet. ontleening van fr. tompouce.
1.  Rechthoekig gebakje, bestaande uit twee lagen bladerdeeg met daartusschen gele of ook wel geslagen room. In Z.-Nederl. blijkens LIEV.-COOPM. [1953] ook in toepassing op gebak van anderen vorm.
Tom Pouce. Een plaat belegt men met korst en gebakken zijnde verdeelt men dit in tweeën enz.,   FALLI, Banketb. 84 [1875].
Goudsche sprits …, telefoontjes en tompoezen …, soezen en épine's,   TIDEMAN, in N. Gids 9, 1, 184 [1894].
Sergeanten en soldaten zwierven om de cantine toen tegen half elf de versche tompouces arriveerden,   FABRICIUS, Meisje 36 [1927].
Hooge tompoucen. Ter onderscheiding van gewone tompoucen, waarbij twee plakken korst met room gevuld … worden, gebruikt men bovenstaande benaming. Ook worden ze verkocht onder den naam Haagsche tompoucen of luchtige tompoucen,   Gr. en Kl. Gebak 213 [1945].
(De knoeiers) stoven twee harde koekjes amper gaar, kwakken er een lel gele pudding tussen en zeggen: ”Een tompoes”,   CARMIGGELT, in Parool 7 Juni 1950, 3 g.
2.  Korte damesparaplu, omstreeks 1925 in de mode gekomen.
Tom Pouce, … korte paraplu,   KOENEN [1931].
— Op straat loopen ze dicht tegen elkaar, gearmd en hand in hand onder de bonte tompouce,   STROMAN, Stad 86 [1932].
Samenst. Als tweede lid: Slagroomtompouce.
Als eerste lid:
Tompouce-model (2).
  Uit een advert. [1939].
Tompouce(n)plak (1), laag bladerdeeg waar de korst voor tompoezen van gesneden wordt.
Doorgerolde korst … als voor een tompoucenplak,   Gr. en Kl. Gebak 211 [1945].
Tompouceplak,   214.
Tompoucetaart (1).
Tompoucetaart. Deze taart wordt opgebouwd van drie plakken korst, die met gelen room gevuld worden,   Gr. en Kl. Gebak 300 [1945].
© 2007 INL. Artikel gepubliceerd in 1950.