Door gebruik te maken van de GTB gaat u akkoord met de Eindgebruikersovereenkomst.

Koppelingen:
Vorig artikel: VERHAKKEN II Volgend artikel: VERHAKSTUKKEN

VERHAKKING

Woordsoort: znw.(v.)

Modern lemma: verhakking

znw. vr. Van verhakken (I) met -ing (II).
+1.  (Krijgsw.) Een versperring van omgehakte boomen, struiken, takken, met de kruinen naar den vijand gekeerd.
  WEIL. [1810].
Verhakking. Eene of meerdere rijen zware boomtakken of boomen, die naast elkander gelegd, met de takken naar den vijand in elkander gestoken en met piketpalen in den grond bevestigd worden,   LANDOLT [1862].
— Van verhakkingen hadden de Germaanen kennis, of zij dit middel echter ter beveiliging hunnes legers gebezigd hebben, is onzeker,   Kab. v. Mode 4, 3 [1792].
Hij … liet de wegen, die naar het dorp leidden, voor het paardevolk onbruikbaar maaken, afsnijdingen, verhakkingen, omheiningen, en wat niet al meer, werden gegraaven en opgeworpen,   HAAFNER, Madras 70 [1806].
Van alle terreinhindernissen zoo als heggen, verhakkingen, grachten, slooten enz. moet zij (de infanterie) voordeel weten te trekken,   Mil. Spect. 1, 214 b [1832].
De wegen naar Rivoli en Caprino waren door steendammen, groote barrikaden, verhakkingen en afgravingen, voor alle voertuigen onbruikbaar gemaakt, zoodat de vijand bij zijn aanval slechts enkele stukken in gevecht kon brengen,   Mil. Spect. 1850, 112 a.
Aan deze poort, waar de aanval verwacht werd, waren ook eene gedeeltelijke palissadering, verhakkingen en versperringen aangebragt,   BOSSCHA, Held. 3, 1, 268 [1855].
Het aanbrengen van verhakkingen in den buitenrand der boschjes op de noordelijke helling acht de Generaal evenmin wenschelijk. Een verhakking toch dekt wel eenigszins tegen het gezicht, maar weinig tegen het vuur des vijands,   Mil. Spect. 1875, 1, 536.
2.  Het verhakken in de verschillende bet. Alleen in de wdb. aangetroffen.
Verhakking … De daad van verhakken,   WEIL. [1810].
Verhakking, het verhakken,   V. DALE [1872].
© 2007 INL. Artikel gepubliceerd in 1982.