Koppelingen:
Vorig artikel: VERKNASSEREN Volgend artikel: VERKNECHTEN

VERKNECHT

Woordsoort: bnw.

Modern lemma: verknecht

bnw. Uitsluitend in de zegsw. het is beter verheerd als verknecht te zijn e.d., en daar gevormd naar analogie met verheerd en verboeft.
—  Onder de heerschappij van een ‘knecht’, een mindere; overheerscht of bestuurd door ‘knechten’. Vgl. Dl. XIX, 798 en 2423.
Hebbende over meer als vijftig jaaren geleert … dat beter is verheert als verknegt te zijn, gebruyckende de heeren altijd eenige discretie, maar de knegten geen (betreft verhoor van v. Oldenbarnevelt),   bij BUSKEN HUET, Rembr. 2, 1, 103 [1884].
Met Oldenbarnevelt's afkeer voor elke volksregeering bezield, met hem van oordeel, "dat het beter is verheerd dan verknecht te zijn", konden zij, aristocraten van top tot teen, voor een democratische kerkregeering, waarin predikanten uit het volk gesproten en bij voorkeur met het volk verkeerend zich oppermachtig deden gelden, weinig ingenomenheid gevoelen,   DE BEAUFORT, Geschiedk. Opst. 1, 3 [1881].
Liever verheerd dan verknecht, is zijne leus (t.w. die van Oldenbarnevelt); zoo duidelijk meent hij, indien hij toegeeft, aan den horizont het gouvernement van den kerkelijken Jan Hagel te zien rijzen,   BUSKEN HUET, Rembr. 2, 1, 103 [1884].
© 2007 INL. Artikel gepubliceerd in 1983.