Koppelingen:
Vorig artikel: WEIDEMAAND Volgend artikel: WEIDEN II
Etymologie: EWA
GTB Woordenboeken: MNW

WEIDENI

Woordsoort: ww.(refl.,zw.,trans.,intr.)

Modern lemma: weiden

WEEDEN, WEIEN, WAAIEN —, onz., bedr. en (minder vaak) wederk. zw. ww. Van weide (I). Mnd. weiden; mhd., nhd. weiden.
+I.  In toep. met als grondbet. ‘voedsel (doen) zoeken, (zich) voeden’ en daarbij aansl. toep.
+II.  In toep. met als grondbet. ‘(zich) bewegen’ en daarbij aansl. toep.
Afl. Afweiden, beweiden.
Weidbaar, geschikt om te beweiden.
Het bebouwbaar maken van woeste gronden is zekerlijk eene loffelijke onderneming in landen, waar deze onbebouwde velden geheel nutteloos liggen, en waar men gebrek heeft aan zaai- of weidbare landen,   V.D. PALM, Sal. 7, 35 [1816].
Weidenaar.
1°. Jager. Het is niet zeker dat de litt. aanh. hier thuishoort.
  LAMBRECHT [1546].
  WEIL. [1811].
  SCHUERM., Bijv. [1883].
— Van den lieden van Luna, als weyeners, jagers, dagers …; die en sullen dit jaer niet veel stede houden, noch ghestadich zijn,   in V. KAMPEN, PLEIJ e.a., Het zal koud zijn 187 [1561].
De weienaars joegen achter de hazen door akkers en bosschen,   DE BO [1873].
2°. Jachtopziener, wildschut.
Zij zouden … in de warande te Duerle, naer dwilt gheschoten hebben. Dat verboot hemlien den weijenare van aldaer, met meer andere, die dwilt te bewaren hadden, waeromme zij den weijeneere duerschoten hebben,   V. VAERNEWIJCK, Ber. T. 3, 206 [1568].
3°. Jagersknecht, weiknecht.
Weienare. Een die met den jager, den weiman, meêgaat, om 't wild op te rapen en in de weitassche meê te doen,   Loquela 14, 79 [1894].
— S. was met alle zijne weyenaers ende jaegh-ghewant te velde, om het wilt op hunne legheren te verrasschen,   V.D. HOUCKE, Ned. Sus. 186 [1676].
Hij is weêral uit, met zijnen hond en met zijnen weienare,   Loquela 14, 79 [1894].
Weider, weiderij, weidig, weiding (zie die woorden).
Samenst. Als tweede lid in: uitweiden.
Voor de samenst. op het eerste lid in de bet. ‘jacht-’ zie men bij de samenst. van WEIDE (I).
© 2007 INL. Artikel gepubliceerd in 1990.