Koppelingen:
Vorig artikel: WELHERGEBRACHT Volgend artikel: WELIG
GTB Woordenboeken: MNW

WELIE

Woordsoort: znw.(v.)

Modern lemma: welie

WELGE —, znw. vr., mv. -s, -iën resp. -n. Mnl. welie, weelge, weelje. Evenals wilg (zie verder de etym. ald.) oorspr. wel afl. bij een germ. grondvorm die met den idg. wortel * uel- ‘winden, draaien’ in verband gebracht zou moeten worden (vgl. oeng. wilige ‘van wilgetwijgen gevlochten mand’). De variant met -g- is etym. de oorspr., via een tusschenvorm weelje is daaruit welie geresulteerd. Het woord is vrijwel uitsluitend voor Zeel. aangetroffen. Zie voorts nog VERDAM in Ts. 37, 57.
+1.  (Vissch.) (Zeel. en Dordr.) Uit wilgeteen gevlochten aalkorf, palingfuik met paarsgewijze uitsteeksels aan den vangkorf.
Aalkorven (korven, vischkorven, willigen, weliën),   Vischt. in Ned. 4 [1886].
Aalkorven (korven, vischkorven, willigen, weliën). Hieronder verstaat men in Zeeland, zoo niet uitsluitend, bij voorkeur uit wilgen twijgen samengestelde vischtuigen, dienende voor de vangst van aal of paling. Men heeft er zoowel zonder als met vleugels,   HOEK, Vischt. 8, 2 [1899].
Aalkorf. Teenen korf, voor de vangst van aal gebezigd. In Zeeland heet dat vangtuig ook Welie of Willig,   BLY, Zee-vissch. [1931].
  GHIJSEN [1964].
  V. DOORN, Terminol. Riviervissers [1971].
2.  (Hierbij?) (Salland; in den vorm welge) Stuk land met wilgetwijgen begroeid. Zie weel (II), 3). Veroud.
Item die thiende … vuijt derff B. ende die welge,   Quohier d. bezittingen 96 [Salland, 1583].
3.  Touw waarmee wiepen, d.w.z. bossen rijshout dienend voor dijkversteviging, worden vastgebonden, hetz. als weel (II), 1, a). Veroud.
De zeewerken (nl. tegen vallen en grondbraken) werden meest gemaakt van rijs, gelegt op verscheijde lange weliën en dan met goe taije ende stijve sooden gevolt, dan eijndelijk, de weliën bijeengebragt en welgeslooten weesende, het geheele werk gesonken, zulks dat de meeste konste bestaat dat het gewigte met goede proportie teegens het rijs werde geëgaleert,   bij VIERLINGH, Tract. v. Dyck. 439 b [Zeel., voor 1669].
© 2007 INL. Artikel gepubliceerd in 1990.