Resultaten zoekvraag

Totaal
Aantal resultaten: 6
Aantal hits: 6
MNW
Aantal resultaten: 0
Aantal hits: 0
VMNW
Aantal resultaten: 1
Aantal hits: 1
ONW
Aantal resultaten: 0
Aantal hits: 0
WNT
Aantal resultaten: 5
Aantal hits: 5
Woordenb.Mod. Ned. TrefwoordOrigineel trefwoordWoordsoortBetekenis
VMNWAak, HaakAEC, HAECznw.Haak (?)
WNTaakAAK (I)znw.(v.) Groot, platbodemd, hoog opgeboeid lastschip op den Beneden-Rijn in gebruik.
WNTaakAAK (II)znw.(m.)Inlandsche boom, gewoonlijk Kleine Ahorn of Eschdoorn genoemd; Acer campestre. Ook Spaansche eik geheeten, d.i. zooveel als vreemde eik, omdat de bladerlooze struik eenige overeenkomst met een eikestruik heeft en het hout sterk op eikenhout gelijkt; en Booghout (zie ald.), omdat de taaie, rechte loten zeer geschikt zijn voor bogen.
WNTaakAAK (III)tw. tusschenw. dat afkeer en walging uitdrukt; wellicht identiek met het eerste lid van ak(k)eba, ak(k)efi en ak(k)efoei. [V. L.] In het Zuiden.
WNTaakAAK (IV)znw.(v.? De bet. ”walgelijk vuil” is te begrijpen in verband met het voorafgaande woord: eig. ”massa die den uitroep aak! opwekt”. Aak moet verder nauw samenhangen met oudeng. acan, eng. to ache, ”pijn doen” en met het daarvan afgeleide oudeng. æce (m.), eng. ache, ”pijn”. Verg. ook mnl. akel, ”pijn, onaangename gewaarwording”, vervolgens ”onheusche bejegening”, ackel, eckel, ”walg” (KIL. [1599]) en mnl. akelig, eig. ”walging verwekkend”. Niet verwant met oudeng. ácol, nhd. ekel en nhd. heikel, die een Ogerm. ai als stamvocaal hebben. [V. L.] In het Zuiden, althans in Antw.
WNTaakAK Zie AAK (III), AAK (IV), Suppl., en nog de volg. aanh.

Ga naar de GTB applicatie