Resultaten zoekvraag

Totaal
Aantal resultaten: 3
Aantal hits: 3
MNW
Aantal resultaten: 0
Aantal hits: 0
VMNW
Aantal resultaten: 0
Aantal hits: 0
ONW
Aantal resultaten: 0
Aantal hits: 0
WNT
Aantal resultaten: 3
Aantal hits: 3
Woordenb.Mod. Ned. TrefwoordOrigineel trefwoordWoordsoortBetekenis
WNTachteruitACHTERUIT (I)bw. Als bijw. van richting. In de richting naar achteren, achterwaarts, rugwaarts; t.w. zóó dat het aangezicht van den persoon, of de voorzijde van het voorwerp, gekeerd blijft in de richting, aan die der beweging tegenovergesteld. Waar echter sprake is van voorwerpen, die geene bepaalde voor- of achterzijde hebben (als ballen enz.), wordt het woord ook in ruimeren zin gebezigd ter aanduiding van de richting, tegenovergesteld aan die der beweging, welke juist te voren heeft plaats gehad; door welke veranderde richting het voorwerp nu op den afgelegden weg teruggaat. Daar de beweging in de richting van den rug of de achterzijde niet de gewone en natuurlijke is, brengt achteruit veelal de veronderstelling mede, dat de achterwaartse richting niet als de gewenschte of behoorlijke beschouwd wordt.
WNTachteruitACHTERUIT (II)znw.(o.) Een afgesloten open plaats of tuintje achter een huis, waardoor men gelegenheid heeft om naar buiten in de open lucht te komen.
WNTachteruit achteruit[behandeld onder UIT]

Ga naar de GTB applicatie