Resultaten zoekvraag

Totaal
Aantal resultaten: 3
Aantal hits: 3
MNW
Aantal resultaten: 0
Aantal hits: 0
VMNW
Aantal resultaten: 0
Aantal hits: 0
ONW
Aantal resultaten: 0
Aantal hits: 0
WNT
Aantal resultaten: 3
Aantal hits: 3
Woordenb.Mod. Ned. TrefwoordOrigineel trefwoordWoordsoortBetekenis
WNTachtervoegsel achtervoegsel[behandeld onder ACHTERVOEGEN]
WNTachtervoegselACHTERVOEGSELznw.(o.) In 't algemeen. Iets dat gevoegd is achter iets anders, hetwelk als de hoofdzaak wordt beschouwd; inzonderheid een Bijvoegsel aan het slot van een boek of geschrift, dienende tot nader bewijs, opheldering of aanvulling van hetgeen in het hoofdwerk voorkomt; nagenoeg hetzelfde als aanhangsel of bijvoegsel, welke woorden meer gebruikelijk zijn; thans vooral, nu achtervoegsel, sedert het als spraakkunstige term (in de bet. 2) in zwang is gekomen, in deze algemeene opvatting weinig meer gebezigd wordt.
WNTachtervoegsel achtervoegsels[behandeld onder ACHTERVOEGSEL]

Ga naar de GTB applicatie