Resultaten zoekvraag

Totaal
Aantal resultaten: 21
Aantal hits: 23
MNW
Aantal resultaten: 6
Aantal hits: 6
VMNW
Aantal resultaten: 11
Aantal hits: 13
ONW
Aantal resultaten: 0
Aantal hits: 0
WNT
Aantal resultaten: 4
Aantal hits: 4
Woordenb.Mod. Ned. TrefwoordOrigineel trefwoordWoordsoortBetekenis
VMNWgelijkerwijs~als(ALSO) GHELIKERWIJS ALSEvw.evenals; net alsof
VMNWalsALSEvw.(zo)als; alsof; wanneer; toen; indien; waar; hoewel
VMNWals~en~alsALS ENDE ALSbw.geheel en al; stellig; voorzeker
VMNWals~tijd~alsALSE TIDE ALSEvw.zodra als
VMNWalzo~gelijk~alsALSO GHELIKE ALSEvw.zoals
VMNWalzo~zulk~alsALSO SULC ALSEvw.zoals
VMNWalzo~wijl~alsALSO WILE ALSEvw.terwijl
VMNWgelijkelijk~alsGHELIKELIKE ALSEvw.precies zoals
VMNWte~die~tijd~alsTE DIEN TIDE(N) ALSEvw.wanneer; toen
VMNWteerst~alsTEERSTE ALSEvw.zodra
VMNWte~de~tijd~alsTEN TIDEN ALSEvw.wanneer
MNWalsALS (II)bijw In 't geheel, al te zamen, geheel en al, te eenen male.
MNWalsALS (III)vwAlhoewel, ofschoon, hoezeer.
MNWalsALS (IV)bijw, vw
MNWalsALSE (I)bijwAlzoo, zoo, evenzoo, evenzeer; veelal gevolgd door alse of als, als voegw., bij vergelijkingen.
MNWalsALSE (II)vw Als, zooals, gelijk; in de hedendaagsche beteekenis van als, die oudtijds even gewoon was. Ook in den vorm As, gelijk nog in de volksspraak en in 't Eng.
MNWals~grasALSEGERS
WNTalsALS (II)bw. In 't Mnl. oorspronkelijk alles, doch meestal in samengetrokken vorm als, oudtijds zeer gewoon in de beteekenis van in 't geheel, altezamen, geheel en al, inzonderheid in de verdubbelde en daardoor versterkte uitdrukking als ende als. Zie VERDAM, Mnl. Wdb. 1, 359 vlg.
WNTalsALS (III)vw. Eigenlijk hetzelfde woord als het bijw. Als (zie het vorige art.), t.w. de 2de nv. van Al, als zelfst. vnw., maar hier als voegwoord opgevat, en als zoodanig gelijkstaande met Al, in de beteekenis zoowel van alhoewel, ofschoon, hoezeer, als in die van zelfs wanneer. Zie AL, voegw., I, 1, a en b). Als en al, het eerste als genitief, het laatste als accus., komen ook hier op hetzelfde uit. Al nam als bijwoord den zin van geheel aan, en hetzelfde deed als (zie het vorige art.). Gelijk nu bij al, als voegwoord genomen, zich uit die beteekenis van geheel de concessieve opvatting van ofschoon ontwikkelde, zoo had ook met als hetzelfde plaats, dat in 't Mnl. herhaaldelijk in dien zin voorkomt en met al afwisselt. Zie VERDAM 1, 361. Wat de woordschikking betreft, werd als, evenals al, altijd onmiddellijk door het werkwoord gevolgd, waarachter dan het onderwerp te staan kwam.
WNTalsALS (IV)vw. Als vergelijkend voegwoord.
WNTtot~als totals[behandeld onder TOT I]

Ga naar de GTB applicatie