Resultaten zoekvraag

Totaal
Aantal resultaten: 6
Aantal hits: 6
MNW
Aantal resultaten: 1
Aantal hits: 1
VMNW
Aantal resultaten: 1
Aantal hits: 1
ONW
Aantal resultaten: 0
Aantal hits: 0
WNT
Aantal resultaten: 4
Aantal hits: 4
Woordenb.Mod. Ned. TrefwoordOrigineel trefwoordWoordsoortBetekenis
VMNWBaarsBARSznw.m.baars; Baars
MNWbaarsBARSE (I)znw(v.)Baars.
WNTbaarsBAARS (I)znw.(m.,v.) Benaming van eene familie die tot de orde der Stekelvinnige visschen behoort, en inzonderheid benaming van ”de gewone baars” (lat. perca fluviatilis), een der sierlijkste en meest bekende zoetwatervisschen, voorkomende in de meeste landen van Europa en zeer goed om te eten.
WNTbaarsBAARS (II)znw.(v.) Kuipersbijl, holmes. Waarschijnlijk hetzelfde als bardse, dat bij KIL. [1599] staat naast barde, bijl: mnl. barde, hd. barte (verg. HELLEBAARD), waarnaast de samenst. bardackse (bij KIL. [1599] vertaald met bipennis; verg. VERDAM 1, 577). Wellicht is bardse niets dan een jongere vorm van die samenst., die den hoofdklemtoon had op de eerste lettergreep.
WNTbaars Baarsch[behandeld onder BAAR I]
WNTbaarsBAARSCHbnw., bw. Bnw. — Van personen, hun voorkomen en hunne gedragingen. Blijk gevende dat iemand nog groen is, nog onervaren, bepaaldelijk ten opzichte van het scheepsleven en van de maatschappij in Indië.

Ga naar de GTB applicatie